Site menu:

Siste nytt:

 

31. august, 2014:
Programmet for Forum Berles foredrag for høsten 2013 er lagt ut.

 

4. september, 2013:
Programmet for Forum Berles foredrag for høsten 2013 er lagt ut.

 

2. april, 2013:
Programmet for Forum Berles foredrag for våren 2013 er lagt ut.

 

19. august, 2011:
Programmet for Forum Berles foredrag for høsten 2011 er lagt ut.

Til artiklene »

 

10. juli, 2011:
Flere nye artikler fra boken "Liv laga" lagt ut.

Til artiklene »

3. juli, 2011:
Artikler fra boken "Liv laga" gjøres tilgjengelig på Forum Berles nettsider.

Til artiklene »

 

6. juni, 2010:
Fire nye artikler av Kaj Skagen er lagt ut.

Til artiklene »8. september, 2009:
Artikkelen "Fra estetiske erfaringer til kunnskap - fra Steinerskolens pedagogikk" av Guttorm Fløistad lagt ut.

Til artikkelen »7. september, 2009:
Artikkelen "Nietzsche - i kamp mot sin tid" av Trond Berg Eriksen lagt ut.

Til artikkelen »5. september, 2009:
Artikkelen "Hva kan vi vite?" av Anders Lindseth er tilgjengelig.

Til artikkelen »4. september, 2009:
Peter Normann Waage om Rudolf Steiner og etisk individualisme.

Til artikkelen »10. januar, 2008:
Ny artikkel av Trond Berg Erikson om Rudolf Steiner og Nietzsche-Arkivet.

Til artikkelen »2. januar, 2008:
Programmet for vinteren 2008 er klart.

Til kursoversikten »

 

Arkiv:

Forum Berle har vært aktivt i 10 år. Følgende liste er snarveier til en oversikt over programmet for de for de forskjellige årene:

 

Lenker:

 

 

Kontakt Forum Berle:

Generell informasjon:
Cato Schiøtz
epost: cato.schiotz@schjodt.no
tlf: 90 59 94 76

Sist oppdatert :

4. september 2013.

 

Artikler

Forum Berle ønsker å gjøre følgende artikler tilgjengelig på våre hjemmesider. En del av artiklene er basert på fordrag holdt i Forum Berle. Disse er markert med en stjerne etter tittelen. Listen er under utarbeidelse og alle artiklene er derfor ikke lagt ut.

 

Litteratur

Forfatter Tittel
Kolloen, Ingar Sletten

”Vi kommer nok igjen. Vi er ikke ferdige med døden.” Om Knut Hamsuns religiøsitet*

Kjerschow, Ole Christian Bjerke og de to kulturer
Kristiansen, Inge S. Jens Bjørneboe og det ondes problem*
Schiøtz, Cato André Berkje og antroposofien - en oversikt
Schiøtz, Cato Agnar Mykle og antroposofien
Schiøtz, Cato Arne Garborg og Rudolf Steiner

Schiøtz, Cato

Olav Aukrust og antroposofien

Schiøtz, Cato «Ein god gartnar er mystikar, elles er han ikkje nokon gartnar». Om Olav H. Hauge og antroposofien
Schiøtz, Cato "Mennesket er usynlig." Om Jens Bjørneboe og antroposofien.
Schiøtz, Cato Henrik Ibsen og Rudolf Steiner
Schiøtz, Cato Saul Bellow og antroposofien
Sørensen, Sven Oluf André Bjerke og Goethes farvelære
Vold, Jan Erik "Jeg er født som i en vanartet slekt". Litt om Alf Larsen som poet

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Filosofi

Forfatter Tittel
Eriksen, Richard Rudolf Steiner og filosofien
Eriksen, Trond Berg Rudolf Steiner og Nietzsche-Arkivet*
Hegge, Hjalmar Forholdet mellom filosofi og åndsforskning hos Rudolf Steiner
Holm, Henrik Filosofiens gåter og Ånden i filosofien. Om Rudolf Steiners forståelse av filosofihistorien
Kolstad, Hans Filosofiske grunnbegreper hos Henri Bergson og Rudolf Steiner
Kolstad, Hans Med hvilken rett kan antroposofien betegnes som vitenskapelig?
Salemonsen, Helge Rudolf Steiners erkjennelsesteori i lys av tradisjonen fra Platon og Aristoteles
Sparby, Terje Hegel og Steiner*
Svare, Helge Steiner og Kant*
Østerberg, Dag Steiner og Sartre om friheten*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur

Forfatter Tittel
Amadou, Christine Manikeismen, religionen som forsvant*
Christie, Nils Treets Frukter
Dahl, Hans Fredrik Antroposofien i norsk idéhistorie*
Dybig, Ola Biodynamisk vin I*
Dybig, Ola Biodynamisk vin II*
Dybig, Ola Leder i bladet Vinforum
Eriksen, Thomas Hylland Forord til Spirituell økologi
Gaarder, Jostein Er bevissthet en kosmisk tilfeldighet?*
Niels Chr. Geelmuyden Den satans steinerskolen
Jørgensen, Mosse Spor
Milton Hartveit, Karl Davinci-koden og gralsmysteriene*
Skaftnesmo, Trond Modernisme, postmodernisme og antroposofi*
Sørensen, Sven Oluf Finnes det en hemmelig verdenshistorie?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antroposofi

Forfatter Tittel
Bøhn, Svein Skole mellom politikk og åndsliv. Glimt fra Steinerskolens praksis og idébakgrun
Ebbestad Hansen, Jan-Erik Autoritetens filosofi
Eftestøl, Torbjørn Musikken i lys av antroposofien
Enart, Svein Syndefall og oppstandelse*
Enge, Arne Antroposofer om homofili*
Eriksen, Trond Berg Nietsche - i kamp mot sin tid
Eriksen, Thomas Hylland Steiner og darwinismen*
Danbolt, Gunnar Hverdagens forvandlinger. Om Rudolf Steiners estetikk
Fløistad, Guttorm Fra estetiske erfaringer til kunnskap - fra Steinerskolens pedagogikk
Galtung, Johan Når elevene blir studenter
Galtung, Johan Noen kommentarer angående relasjonen mellom Gandhi og Steiner
Geelmuyden, Nils Chr. Å vokse med oppgaven
Hartveit, Karl Milton Okkultisme og fornuft
Keller, Godi Undring som pedagogisk verktøy
Lindseth, Anders Hva kan vi vite?
Mathisen, Arve Postmodernitet og kunnskapssamfunn – hva med steinerskolen?
Schiøtz, Cato Antroposofien - Vitenskap, lære, tro, religion, metode eller kunst?*
Schiøtz, Cato "Når det gjelder Rudolf Steiner driver jeg med doppelt bokføring", om professor Sven Oluf Sørensen og antroposofien
Schiøtz, Cato Kritikken av steinerskolen
Skagen, Kaj Hva er antroposofi?
Skagen, Kaj Innledning til Rudolf Steiners Teosofi
Skagen, Kaj Personlighetens kult
og filosofiens metamorfose i Rudolf Steiners tidlige forfatterskap
Skagen, Kaj Er antroposofien vitenskapelig?
Slagstad, Rune Randbemerkninger om antroposofien i Norge
Sørensen, Sven Oluf Helmuth von Moltke og Rudolf Steiner

Normann Waage, Peter

Ideer til et annerledes samfunn - Om Rudolf Steiners Tregrening*
Normann Waage, Peter Islam og Antroposofi*
Normann Waage, Peter Om Rudolf Steiner og etisk individualisme
Normann Waage, Peter Rudolf Steiner og mystikken