Site menu:

Siste nytt:

 

31. august, 2014:
Programmet for Forum Berles foredrag for høsten 2013 er lagt ut.

 

4. september, 2013:
Programmet for Forum Berles foredrag for høsten 2013 er lagt ut.

 

2. april, 2013:
Programmet for Forum Berles foredrag for våren 2013 er lagt ut.

 

19. august, 2011:
Programmet for Forum Berles foredrag for høsten 2011 er lagt ut.

Til artiklene »

 

10. juli, 2011:
Flere nye artikler fra boken "Liv laga" lagt ut.

Til artiklene »

3. juli, 2011:
Artikler fra boken "Liv laga" gjøres tilgjengelig på Forum Berles nettsider.

Til artiklene »

 

6. juni, 2010:
Fire nye artikler av Kaj Skagen er lagt ut.

Til artiklene »8. september, 2009:
Artikkelen "Fra estetiske erfaringer til kunnskap - fra Steinerskolens pedagogikk" av Guttorm Fløistad lagt ut.

Til artikkelen »7. september, 2009:
Artikkelen "Nietzsche - i kamp mot sin tid" av Trond Berg Eriksen lagt ut.

Til artikkelen »5. september, 2009:
Artikkelen "Hva kan vi vite?" av Anders Lindseth er tilgjengelig.

Til artikkelen »4. september, 2009:
Peter Normann Waage om Rudolf Steiner og etisk individualisme.

Til artikkelen »10. januar, 2008:
Ny artikkel av Trond Berg Erikson om Rudolf Steiner og Nietzsche-Arkivet.

Til artikkelen »2. januar, 2008:
Programmet for vinteren 2008 er klart.

Til kursoversikten »

 

Arkiv:

Forum Berle har vært aktivt i 10 år. Følgende liste er snarveier til en oversikt over programmet for de for de forskjellige årene:

 

Lenker:

 

Kontakt Forum Berle:

Generell informasjon:
Cato Schiøtz
epost: cato.schiotz@schjodt.no
tlf: 90 59 94 76

Sist oppdatert :

4. september 2013.

 

Arkiv

Forum Berle har vært aktivt i 10 år. Her finnes en oversikt over Forum Berles program gjennom disse årene.

Offentlige Foredrag:

HØSTEN 2013

VÅREN 2013

HØSTEN 2011

VÅREN 2011

HØSTEN 2010

VÅREN 2010

 

 

HØSTEN 2009

VÅREN 2009

HØSTEN 2008

VÅREN 2008

HØSTEN 2007

VÅREN 2007

HØSTEN 2006

VÅREN 2006

HØSTEN 2005

VÅREN 2005

HØSTEN 2004

VINTEREN 2004

HØSTEN 2003

VINTEREN 2003

HØSTEN 2002

VINTEREN 2002

HØSTEN 2001

VÅREN 2001

HØSTEN 2000

VÅREN 2000

HØSTEN 1999

VÅREN 1999

HØSTEN 1998

VÅREN 1998

HØSTEN 1997

VÅREN 1997

VÅREN 1996

Høsten 2013

Antroposofien i Norge
Foredrag av Rune Slagstad.

Entré kr 75.

Antroposofisk Selskap i Norge feirer 100 års-jubileum i år.
Antroposofien er mest kjent gjennom sine sosiale impulser som f.eks Steinerskoler, biodynamisk landbruk og antroposofisk medisin. Bevegelsen har i tillegg hatt betydning for norsk kulturliv. Rune Slagstad vil – fra utsiden – vurdere hva den antroposofiske bevegelse historisk har betydd, og hva den i dag representerer.

 

Torsdag 31. oktober kl 19.30. i Amalie Skram:

Paulus og bevissthetsutvikling
Helge Hognestad

Entré kr 75.

Antropos Forlag har tidligere i år utgitt boken Paulus av Emil Bock, hvor Helge Hognestad har skrevet et forord. Med utgangspunkt i Bocks fremstilling vil Hognestad belyse et sentralt tema hos Paulus – et tema som Martin Luther og den tradisjonelle protestantiske lære ikke tillegger den nødvendige vekt.

 

Onsdag 20. november kl 19.30. i Amalie Skram:

Antroposofi og filosofi
Terje S. Sparby

Terje S. Sparby er filosof med doktorgrad på en avhandling om Hegel. Han har vært redaktør og bidragsyter for en essaysamling om antroposofi og filosofi som Pax Forlag utgir i høst, og som inkluderer essays av en rekke norske sentrale filosofer og idehistorikere som blant annet Trond Berg Eriksen, Dag Østerberg, Hans Kolstad, Hjalmar Hegge, Helge Salemonsen m.fl. Essaysamlingen er et viktig bidrag til norsk akademia når det gjelder forholdet mellom antroposofien og filosofien.

Entré kr 75.

 

 

Våren 2013

11. April kl 19.30 i Litteraturhuset, Amalie Skram:

Fra filosofiens gåter til antroposfiens sannheter
Foredrag av Hans Kolstad.

Entré kr 45.

19. September 19.30 i Litteraturhuset, Amalie Skram:

Antroposofien i Norge
Foredrag av Rune Slagstad.

Entré kr 45.

 

 

Høsten 2011

Fredag 23. september kl 19.00 i Litteraturhuset, Amalie Skram

Steiner versus Jung
Gray Lachman om bevissthetsutvikling.

Lachman har tidligere vært medlem av gruppen Blondie og har publisert en biografi om Rudolf Steiner, som Flux Forlag utga på norsk 2008.

Foredraget er et samarbeidsarrangement mellom Forum Berle, Dialogos og Antroposofisk Selskap. Entré kr 100.

Mandag 17. oktober kl 19.30 i Litteraturhuset, Nedjma
Markering av utgivelsen av boken "Spirituell økologi"
Antropos Forlag utgir i forbindelse med markeringen av forlagets 50-års jubileum boken "Spirituell økologi" med tekstbidrag av Rudolf Steiner og med forord av Thomas Hylland Eriksen. Hylland Eriksen vil presentere boken.

Arrangører er Antropos Forlag sammen med Forum Berle. Entré kr 75.

Mandag 24. oktober kl 19.30 i Litteraturhuset, Nedjma
Presentasjon av boken "Livsveien. Om personlig utvikling basert på C.G. Jung og Rudolf Steiner"
Borgny og Svein Berglund har skrevet boken "Livsveien. Om Personlig utvikling basert på C.G. Jung og Rudolf Steiner". Forfatterne vil prsentere boken.

Også denne presentasjonen skjer i forbindelse med markeringen av Antropos' 50-års jubileum.

Arrangører Forum Berle og Antropos. Entré kr 75.

Mandag 31. oktober kl 19.30 i Litteraturhuset, Nedjma
Cato Schiøtz: "André Bjerke og antroposofien."
Tore Rem utga i 2009 og 2010 sin biografi om Jens Bjørneboe, hvor han hadde en omfattende behandling om Jens Bjørneboes forhold til antroposofien.

Cato Schiøtz vil belyse det samme tema – i forhold til André Bjerke.

Arrangør Forum Berle. Entré er kr 75.

Mandag 14. november kl 19.30 i Litteraturhuset, Amalie Skram

Foredrag av Peter Selg
Peter Selg holder et foredrag (på engelsk) om Karl König i forbindelse med presentasjonen av Karl König-biografien skrevet av Hans Müller-Widemann på norsk.

Arrangør: Camphill i Norge og Forum Berle. Entré 75.

 

 

Våren 2011

Mandag 28. februar kl 18.00
Wergeland
Miniseminar: Hvem var Rudolf Steiner?
Innledning av Frode Barkved, generalsekretær i Antroposofisk Selskap i Norge

Trond Skaftnesmo:
Rudolf Steiner som tenker og vitenskapsteoretiker

Berit Frøseth:
Rudolf Steiners kunstimpuls

Harald Haakstad:
Reinkarnasjon og karma – Rudolf Steiner som esoteriker

Cato Schiøtz:
Rudolf Steiner og kristendommen

Bente Edlund:

Den helsepedagogiske impulsen som syntese av Rudolf Steiners verk

Entré: kr 150/100 (pensj., stud.)

 

Tirsdag 1. mars kl 19.00
Wergeland

Rudolf Steiner i idéhistorisk lys
Hovedinnlegg ved Trond Berg Eriksen. Replikk: Peter Normann Waage
Entré: kr 75/50

Onsdag 2. mars kl 19.00
Amalie Skram

Antroposofiens virkningshistorie i norsk akademia og kulturliv
Innlegg ved Cato Schiøtz.
Bokpresentasjon: Terje Christensen, Oddvar Granly (red.): «Mot strømmen. Antroposofiens pionerer i
Norge»
Entré: kr 75/50

Torsdag 3. mars kl 19.00
Amalie Skram

Rudolf Steiners bidrag til samfunn og økonomi
Hovedinnlegg ved Morten Gunge (Merkur Andelskasse, København). Replikk: Ove Jakobsen
Entré: kr 75/50

Fredag 4. mars kl 19.00
Wergeland

SEKEM: Kulturfornyelse i den egyptiske ørken
Ved Ragnhild Nilsen, Sekem Scandinavia
Visning av Christian Labharts film «Zwischen Himmel und Erde» (2010)
kr 75/50

Entré for alle fem kveldene (pass): kr 350/250

 

Høsten 2010

Høsten 2010 inviterer Forum Berle, i samarbeid med Antropos Forlag, til fire bokpresentasjoner.

Samtlige foredrag arrangeres i møterommet "Amalie Skram", med unntak av foredraget onsdag 24. november som arrangeres i møterommet Nedjma i 3. etasje.

Entre kr 75 (kr 50 for studenter og pensjonister).

Her er programmet:

Onsdag 22. september kl 19.30.
Sissel Lange-Nielsen: Det store grenselandet.

Sissel Lange-Nielsen utgir i høst en bok som i stor grad er selvbiografisk, og hvor hovedmotivene er forfatterens eget forhold til reinkarnasjonstanken og hvordan katharbevegelsen ble bekjempet i middelalderen.

Sissel Lange-Nielsen vil innledningsvis presentere boken, og vil deretter ha en samtale med Ingar Sletten Kolloen.


Onsdag 13. oktober kl 19.30.
Cato Schiøtz: Jens Bjørneboe og antroposofien - 1960-1976.

I begynnelsen av oktober utgir Cappelen Damm 2.bind av Tore Rems store Bjørneboebiografi.

Ett av hovedmotivene i bind 1. var Jens Bjørneboes forhold til antroposofien og antroposofiens stilling i norsk kulturliv, særlig på 1950-tallet.

Schiøtz drøfter Rems behandling av Jens Bjørneboes forhold til antroposofien i den etterfølgende periode 1960-1976.


3. Tirsdag 2. november kl 19.30.
Bente Edlund: Antroposofiske tiltak for mennesker med spesielle behov 1924-1990.

Boken er en bearbeidet utgave av Bente Edlunds doktorgradsarbeid fra 2009 om arbeidet med psykisk utviklingshemmede i antroposofisk regi i perioden 1924-1990.

Dette tilbudet - som i dag omfatter flere hundrede personer - har representert et viktig supplement til den offentlige omsorgen.

Doktoravhandlingen er en informativ og verdifull gjennomgang av et viktig og komplementært initiativ som hviler på et annerledes menneskesyn.


Onsdag 24. november kl 19.30.
Espen Tharaldsen: Hverdagens forvandling. Om Rudolf Steiners estetikk.

Espen Tharaldsen er sivilarkitekt, født i 1947, og har i mange år vært ansvarlig for Arbeidsgruppen HUS i Bergen. Tharaldsen har i flere tiår vært opptatt av Rudolf Steiners antroposofi generelt og av Steiners arkitektimpuls spesielt.

Professor i kunsthistorie Gunnar Danbolt vil kommentere Tharaldsens innledning og boken.

Boken er en presentasjon aven viktig arkitektonisk understrøm og en første innføring i denne side av Rudolf Steiners livsverk på norsk.

Våren 2010

Pause.

 

Høsten 2009

Møtene har tidligere normalt blitt holdt på gamle Berle skole, Prof. Dahls gate 30. Denne høsten forflytter vi oss i sin helhet til Litteraturhuset og arrangerer fire ”bok-kvelder” med utgangspunkt i noen av høstens bøker.

1. Torsdag 1. oktober kl. 19.30 på Litteraturhuset.
Bokbad: Ingar Sletten Kolloen. Samtale med Ingvar Ambjørnsen om Ambjørnsens siste bok Opp Oridongo, hans forfatterskap generelt – og litt om Rudolf Steiner og antroposofien.

En samtale om en av høstens viktigste bøker og med noen svært uvanlige tilleggsspørsmål som viser en annen side av Ambjørnsen.

Torsdag 15. oktober kl. 19.30 på Litteraturhuset
Presentasjon av boken Leif Holbæk-Hanssen: Økonomien i samfunnet – når mennesket blir viktigst.

Leif Holbæk-Hanssen var professor ved Handelshøyskolen i Bergen frem til sin død i 1991. Han var en pioner innen alternativ økonomisk tenkning.

Antropos Forlag utgir i høst en bok med hans beste essays innenfor økonomi og samfunn. Professor Ove Jakobsen ved Distriktshøyskolen i Bodø vil innlede, og det vil bli en samtale vedrørende hovedlinjene i boken.

Det siste årets finanskrise har med all tydelighet vist behov for alternativ økonomiske tenkning, og professor Holbæk-Hanssen syns på viktige økonomiske spørsmål representerer et insitament til ny tenkning.

Torsdag 22. oktober kl.19.30 på Litteraturhuset
Presentasjon av Kaj Skagenes essaysamling Den nødvendige utopi – antroposofiske essays og fordrag.

I anledning Kaj Skagens 60-årsdag 23. oktober har Peter Normann Waage og Cato Schiøtz tatt initiativ til å utgi en artikkelsamling som delvis består av sentrale tidligere essays og uutgitte fordrag.

Peter Normann Waage og Cato Schiøtz vil innlede til samtale om boken og Kaj Skagen vil kommentere sitt forfatterskap, og fortelle nærmere om den boken som han har under skriving.

Torsdag 12. november kl. 19.30 på Litteraturhuset
Tore Rem: Jens Bjørneboe og antroposofien.

Tore Rem vil holde er fordrag om bind 1 i sin store Bjørneboe-biografi som kommer i høst, og som behandler Bjørneboes biografi frem til 1959.

I denne perioden var Rudolf Steiners livsverk og antroposofien av sentral betydning for Bjørneboe og Tore Rem behandler antroposofiens betydning i denne perioden i norsk kulturliv generelt og for Jens Bjørneboe spesielt.

 

Våren 2009

26. januar kl 19.30 i Wergelandssalen i Litteraturhuset.
Debattkveld: ”Fenomenet Snåsamannen – realitet eller overtro."

Innledere: Professor Kristian Gundersen og adv. Cato Schiøtz.

Vi håper i tillegg å få satt sammen et panel samt en ekstern ordstyrer for å behandle temaet ”Klarsyn og varme hender”.

NB! Merk avvikende ukedag og sted i forhold til det øvrige programmet.

5. februar
Christian Egge: Antroposofi og buddhisme.

Christian Egge har vært ansatt ved Rudolf Steinerseminaret i Järna i 1988-2003 og har senere vært freelance. Han er magister i teoretisk filosofi, språk, filosofi og religionshistorie og har utgitt boken ”Frihetens vilkår. Samtaler om verdier i det flerkulturelle samfunn”, Flux forlag, 2007.

12. februar
Guttorm Fløistad : En vurdering av Rudolf Steiners filosofihistorie ”Filosofiens gåter” fra 1914, (norsk-dansk oversettelse utgitt på Vidarforlaget i 1993).

Guttorm Fløistad er pensjonert professor i idéhistorie og har en meget omfattende fagvitenskapelig produksjon. Han utga i 1996 boken ”Om å kunne mer enn man kan. Om ledelse, verdiforvaltning og kunnskapskrav i skolen”.

19.februar

Intet møte på grunn av vinterferien.

26. februar
Holder Arden: Rudolf Steiners psykologi som grunnlag for den kunstneriske undervisning i skolen.

Holger Arden er utdannet fiolinist og dirigent og har bl a arbeidet som lærer i musikk og kunstforståelse på Rudolf Steinerhøyskolen. Han er ansatt som dirigent ved Oslo kulturskole og er også dirigent for Oslo Handel¬stands sangforening.

De fire neste møtene er øremerket temaer i grenseland mellom kristendom og antroposofi, og holdes alle sammen av prester i Kristensamfunnet.

5. mars
Gisle Bie: Hva er det egentlig kristne i kristendommen?

12. mars
John Rawcliffe: Undrene i Det Nye Testamentet – symbol eller virkelighet?

19. mars
Kirsten Thomassen: ”Jeg er” – Kristi forhold til menneskets jeg.

26. mars
Sven-Åke Lorentsson: Antroposofi og kristendom.

 

Seminar

27. og 28. mars vil det – også på Berle i Prof. Dahls gt. 30 – bli avholdt et seminar med den danske forfatteren Jørgen Braren Lauritzen.

Seminaret vil ha som hovedtema ”Kristi tilsynekomst i dag og ved vår tids begynnelse”.

Tidspunkt: Fredag 27. mars fra kl 19.00. – 21.00. Lørdag 28. mars fra kl 10.00. – 14.00.

Lauritzen har bl a utgitt boken ”Kristusvejen”. Spirituell kristendom, meditation, terapi” i 2001, som gir en meget god innføring i sentrale deler av Rudolf Steiners kristologi.

Pris for hele seminaret kr 200.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Kristensamfunnet i Norge

 

Høsten 2008

25. september
Kaj Skagen: 100 år med antroposofi i Norge – stagnerer den antroposofiske bevegelse?

Kaj Skagen er forfatter og har en bred skjønnlitterær produksjon bak seg. Sammen med Peter Normann Waage var han redaktør av Arken i perioden 1978-1989. Han arbeider for tiden på en større bok om Rudolf Steiner.

2. oktober
Anders Kumlander: 100 år med antroposofi i Norge – hva er de viktigste utfordringene?

Anders Kumlander var generalsekretær i Antroposofisk Selskap i Sverige fra 1991 til han gikk av i vår. Han er i dag leder av Vidarstiftelsen og innehar en rekke tillitsverv i forskjellige svenske antroposofiske stiftelser.

9. oktober
Otto Krog og Cato Schiøtz: 100 år med antroposofi i Norge – arven etter Rudolf Steiner i det 21. århundre.

En dialog/samtalekveld, hvor vi ser på forvaltningen av antroposofien som oppgave og utfordring. Er den antroposofiske bevegelse en avsondret ghetto eller synlig kulturimpuls? Er det mulig å kartlegge positive strategier og potensielle fallgruver? I hvilken grad var Rudolf Steiner et ”barn av sin tid”, og hvilken betydning har i så fall dette for vårt syn på hans livsverk?

16. oktober

Intet ordinært Forum Berle-møte denne uken på grunn av andre arrangementer i forbindelse med hovedmarkeringen av 100-års jubileet, se i den forbindelse eget program på hjemmesiden til Antroposofisk Selskap, www.antroposofi.no.

Tirsdag 14. oktober vil det i Litteraturhuset bli holdt et foredrag av Cato Schiøtz om antroposofi og norsk skjønnlitteratur med replikk av Peter Normann Waage, se for øvrig hoved-programmet for markeringen.

Foredraget begynner kl 19.30. og holdes i Amalie Skram-salen i 2. etasje.

23. oktober
Ingar Sletten Kolloen - Klarsyn og helbredelse.

Ingar Sletten Kolloen er tidligere kulturredaktør i Aftenposten og er særlig kjent for sine to bind om Knut Hamsun. Medio oktober foreligger hans bok om Joralf Gjerstad, som angivelig skal være Norges mest klarsynte person. Gjerstad er i dag 82 år, bor på Snåsa og har hatt anslagsvis 50.000 konsultasjoner gjennom 60 år.

30. oktober
Karl Milton Hartveit: Veier og blindveier til en ny bevissthet. Om mediumisme, kanalisering og antroposofi, med utgangspunkt i Emmanuel Swedenborgs erfaringer.

Karl Milton Hartveit er tidligere steinerskolelærer og forfatter av flere bøker, bl a klassikeren om de spirituelle bevegelser, Den okkulte løsning.

6. november
Eli Tronsmo og Svein Bøhn - Steinerskolen og media. Hva er årsaken til at steinerskolen regelmessig får tabloidpressen mot seg? Hvordan kommer skolebevegelsen så lett på etterskudd, hvordan kan man komme på offensiven og finne en positivt mediestrategi uten å miste sin ”sjel”?

Eli Trondsmo er redaktør av tidsskriftet Steinerskolen og er nå engasjert i Steinerskoleforbundet for å arbeide med mediespørsmål. Svein Bøhn er tidligere steinerskolelærer og har også vært leder for Steinerskoleforbundet.

13. november
Tore Rem - Arbeidet med biografien om Jens Bjørneboe.

Tore Rem er professor i litteratur, og har i den senere tid arbeidet med ”Den store Jens Bjørneboe-biografien”, som antakelig vil foreligge i slutten av 2009. Tore Rem vil gi nærmere opplysninger om sitt arbeid med biografien, herunder hans oppfatning av Jens Bjørneboes forhold til antroposofien.

 

Våren 2008

24. januar
Cato Schiøtz: Innledende foredrag om Rudolf Steiner og antroposofien i det 21. århundre.

Cato Schiøtz er advokat og har en rekke styre- og tillitsverv i den antroposofiske bevegelse.

31. januar
Arve Mathisen: Antroposofi og pedagogikk. Postmodernitet og kunnskapssamfunn – hva med Steinerskolen?

Arve Mathisen arbeider ved Rudolf Steinerhøyskolen og har for tiden et engasjement ved Universitetet i Oslo

7. februar
Emil Mohr: Antroposofi og økologi (mat og miljø).

Emil Mohr har i mange år arbeidet innenfor det økologiske/biodynamiske landbruk, blant annet som leder av Debio. Han arbeider i dag i Statens landbruksforvaltning.

14. februar
Cato Schiøtz: Antroposofien i norsk kulturliv.

Cato Schiøtz er advokat og har en rekke styre- og tillitsverv i den antroposofiske bevegelse.

28. februar
Dag Aslaksrud: Rudolf Steiners bidrag til en forståelse av den moderne arkitektur.

Dag Aslaksrud er sivilarkitekt og har vært lærer ved Steinerskolen i en lang årrekke. Har vært med å bygge opp studieår i billedkunstfag ved Rudolf Steinerhøyskolen.

6. mars
Anette Bender: Antroposofi og medisin: Barns utvikling - helse og sykdom i antroposofisk perspektiv

Anette Bender er allmennlege i Terapeutikum, Oscarsgate 12, og helsestasjonslege bydel Frogner.

13. mars
Sven-Åke Lorentsson: Det moderne menneskes forhold til religion. Hvor står antroposofien?

Sven Åke Lorentsson, Hamar, er prest i Kristensamfunnet.

27. mars
Markus Lindholm: Rudolf Steiner og naturvitenskapen - et konfliktfylt kjærlighetsforhold.

Markus Lindholm (PhD, biolog) har undervist ved Steinerskolen gjennom en årrekke. Sentrale interessefelt er evolusjon og naturfilosofi. Lindholm arbeider i dag som forsker ved NIVA.

Seminar

Kosmiske dialoger

Fredag 23.- søndag 25.mai

Astrologi og Vitenskap

Skjulte sammenhenger mellom kosmos, mennesket og naturen

Et ferskt blikk på den urgamle læren om korrespondensen mellom stjernerytmer og skjebnesjanser. Foredragsholderen er vitenskapsmann med doktorgrad i geologi – og ser ingen grunn til å forlate klar tenkning når man går veien innover i den skjulte visdommen. Metoden hans er å utvide bevisstheten til en imaginasjon som kan se seg selv i sammenheng med plante, dyr(ekrets) og kosmos; da begynner tidsprosesser å vise indre lovmessigheter og ”gestalt”.

Foredrag: Fredag 23.mai, kl 19:30-21.00:
Astrologi og vitenskap: Menneskets frihet og naturens lov

Seminar: Lørdag 24. Mai, kl 10-13 og 14-17:
Frihet og kosmos: Menneskets utvikling og naturens rytmer

Seminar: Søndag 25. mai, kl 11:30-13 og 13:30-15:
Vår tid og kosmos: Stjernenes tale ved tusenårsskiftet

 

------------------------------------------------------------------------------------

Læreren og forskeren Dr. Gunter Gebhard har vandret en lang vei med pedagogikken og naturvitenskapen. Han forlot stillingen sin ved Geologisk - Paleontologisk Institutt ved Universitetet i Hamburg for å utdanne seg til steinerskolelærer og virket i mange år som faglærer og terapeut.

I dag bor han i Kaukasus hvor han har startet initiativet „Skole uten klasserom“, samtidig som han fortsetter med sine oppdrag som gjestelektor og konsulent i Russland og Tyskland. De siste to årene har han vært gjestelærer ved Rudolf Steiner University College, Mastergradstudiet i Oslo/Fyresdal.

Gunter Gebhard er en ettertraktet foredragsholder i goetheanistisk naturvitenskap, men like kompetent som praktiker i substansforskning, barnebetraktning og astronomi. Han har gjennom mange år utviklet en fenomenologisk forståelse av substanser (se boken „Chemie verstehen – ”Die Bedeutung der Elemente in Substanz- und Lebensprozessen“, utgitt i 2005). Siden 2005 har Gunter Gebhard vært med på utviklingen av et 6-årig forsøk med de biodynamiske preparatene i Tsjernobyl – området, i samarbeid med universitetet for landbruksøkologi i Zhytomir / Ukraina.

 

Høsten 2007

20. september
Kaj Skagen: Om Rudolf Steiner og Friedrich von Schelling.

Kaj Skagen er forfatter og har en bred skjønnlitterær produksjon bak seg. Sammen med Peter Normann Waage var han redaktør av Arken i perioden 1978-1989.

Han arbeider for tiden på en større bok om Rudolf Steiner, og foredraget representerer et utsnitt av denne boken.

27. september
Trond Berg Eriksen: Om Rudolf Steiner og Friedrich Nietzsche.

Trond Berg Eriksen er professor i idéhistorie og en av de mest sentrale aktører i norsk kultur- og idédebatt.

Han har et omfattende og svært allsidig forfatterskap bak seg. I antroposofisk sammenheng er det særlig grunn til å fremheve hans oversettelse av Steiners bok om Nietzsche fra 1895.

4. oktober
Svein Enart: Den meditative utfordring. Antroposofien mellom praktisk livsførsel og indre fordypning.

Svein Enart er lektor og musiker med klassisk gitar som spesialområdet. Han har i flere år vært aktiv innenfor den antroposofiske bevegelse, og har bl a i denne forbindelse vært en av de ledende krefter i ”Berle meditasjon”

11. oktober
Berle bokbad

Vi gjentar suksessen fra i fjor og bruker også i år Ingar Sletten

Kolloen som intervjuer om en av høstens sentrale bøker.

Roy Jacobsen kommer om kort tid ut med sin nye bok ”Marions slør” og Jacobsen vil diskutere denne med Kolloen.

18. oktober
Cato Schiøtz: Om Rudolf Steiner og Marcello Haugen.

Forholdet mellom Marcello Haugen og Rudolf Steiner er av stor interesse av flere grunner – ikke minst fordi Steiner ekskluderte Haugen fra Antroposofisk Selskap i 1914.

Cato Schiøtz er advokat og har flere tillitsverv innen den antroposofiske bevegelse.

25. oktober
Markus Lindholm: Er menn en sykdom? Kjønn og kjønnsdannelse i natur og mennesket.

Markus Lindholm er – etter avsluttet doktorgrad – forsker ved NIVA. Han er biolog, og har tidligere i en rekke år vært steinerskolelærer.

 

Dialog: Hva forener og hva skiller?

8. november
Teosofisk samfunn, historikk og situasjonen i dag. Hvem er de?

Impulsgivende personligheter? Blavatsky og Steiner. Rudolf Steiners bruk av begrepet teosofi. Hvorfor gikk Rudolf Steiner ut av Teosofisk Samfunn? Kaster den lys over forholdet mellom teosofien og antroposofien i dag?

Samtale mellom lektor Torstein A. Tobiassen og lektor Svein Enart.

15. november
Hva er Rosenkorsordenen i dag? Hva bygger den på? Rudolf Steiners utlegning av Christian Rosenkreuz og hans åndsimpuls
.

Samtale mellom Frode Barkved (generalsekretær i Antroposofisk Selskap) og billedkunstner Hans Saenger (medlem av Rosenkorsordenen Amorc).

22. november
Mennesket som kropp, sjel og ånd. Bønn og meditasjon. Tro og tanke.

Samtale mellom Sven-Åke Lorentsson (prest i Kristensamfunnet) og professor Stig Frøyshov (Den ortodokse menighet).

Seminar

I samarbeid med Dvergakademiet arrangerer Forum Berle et seminar om tempelridderne i perioden fredag 21. – søndag 23. september.

Foredragsholder: Markus Osterrieder. (Oversettelse til norsk)

Innledende foredrag:

21. 09. kl 19.30. – 21.00. Tempelridderordenen og grunnleggelsen av den moderne tiden.

 

Seminar

Tempelridderordenen og vår tid.

22.09. kl 10.00. – 13.00. og 14.00. – 17.00.: Tempelriddernes arv i globaliseringens tidsalder

23. 09. kl 11.30. – 13.00. og 13.30. – 15.00.: Fremtidsperspektiver for Vestens spiritualitet

Pris for foredraget 21.09. er kr 100. Seminaret 22.09. koster kr 400 og seminaret 23.09. koster kr 200 – for hele seminaret er prisen kr 500. Pensjonister og studenter – halv pris.

 

Våren 2007

Foredrag:

18. januar
Vebjørn Sand: Fra Antarktis til Platon

Vebjørn Sand viser på en overraskende måte hvordan tre ekspedisjoner til Dronning Mauds Land har resultert i hans geometri-installasjoner. Vebjørn Sand er kunstner og avsluttet i 2006 utstillingen ”Mann”. Han er videre kjent for en rekke større offentlige utsmykkinger. For tiden arbeider og bor han i New York.

25. januar
Espen Bjerke: André Bjerke og psykoanalysen

Espen Bjerke er psykiater og psykoanalytiker. Han er ansatt som
overlege ved psykiatrisk poliklinikk i Moss, hvor han arbeider med
forskning.Espen Bjerke vil se på sin fars forhold til psykoanalysen, slik den bl a fremtrer i kriminalromanene om Bernhard Borge og andre essays.

1. februar
Peter Normann Waage: Etisk individualisme hos Rudolf Steiner og i den filosofiske tradisjon

Peter Normann Waage er freelance-journalist og forfatter. Han har tidligere arbeidet i Dagbladet og redigert tidsskriftet Arken sammen med Kaj Skagen fra 1978-89. Waage arbeider nå på en bok om selvforståelsens kulturhistorie.

8. februar
Helge Hognestad: Ny tid – ny kristendom.

Helge Hognestad har i en rekke år fremstått som en av våre mest sentrale, men også omstridte teologer. Han er statsstipendiat og prest i Hamar bispedømme. Han utgav i 2006 boken ”Gud i mennesket”, hvor Hognestad bygger på en alternativ tolkning av Jesu budskap.

15. februar
Christine Amadou: Manikeismen, religionen som forsvant

Christine Amadou har en doktorgrad i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Hun utgav i 2006 boken ”Med byen som arena. En studie av de hellige asketer i Konstantinopel på 400-tallet”.

22. februar
Intet møte pga vinterferien

1. mars
Sissel Lange-Nielsen: Peer du lyver! Nei jeg gjør ei!
Lyver dikterne? Om livets merkverdige mønstre og reinkarnasjon.

Sissel Lange-Nielsen er forfatter og har skrevet en rekke bøker siden debuten i 1959. Flere av hennes romaner er historiske, men hun har også skrevet samtidsromaner og bøker om mystikk og religion.
I sin nyutgitte selvbiografi ”Et forfatterliv” tar hun opp spørsmålet om livets mange gåtefulle mønstre og konkluderer med troen på reinkarnasjon.

8. mars
Svein Enart: Syndefall og oppstandelse – nærmere om begrepet ”det menneskelige fantom” hos Rudolf Steiner

Svein Enart er musiker med klassisk gitar som sitt spesialområde. Han har i flere år vært aktiv innen den antroposofiske bevegelse, og har bl a i denne forbindelse vært en av de ledende krefter i Berle-meditasjon.

15. mars
Torin Finser: How can a culture of Soul Science develop? “Rediscovering Research – New Approaches”.
Finser leder lærerutdanningen i Steiner-pedagogikk ved Antioch New England i New Hampshire, USA. Han har en doktorgrad innen pedagogisk praksisforskning og har tidligere 12 års erfaring som Steinerskolelærer.

Arrangementet er et samarbeidsarrangement mellom Forum Berle, Steinerskolene i Norge og Pedagogisk seksjon av Antroposofisk Selskap. Foredraget er på engelsk.

Fredag 27. april (bemerk ukedagen)
Thomas Meyer: Die Weltlage, Amerika, Europa und der 11. September.

Thomas Meyer bor i Basel, Sveits. Han har studert filosofi, germanistikk, anglistikk og Steinerpedagogikk. Han grunnla i 1990 Perseus Verlag og har fra 1990 vært utgiver og redaktør av tidsskriftet Der Europäer. Han er forfatter og har skrevet en rekke bøker.

Thomas Meyers Oslo-besøk er arrangert av Antropos Forlag, og foredraget er et samarbeidsarrangement med Oslo-gruppen, Vidar-gruppen, Antropos og Forum Berle.

Dialog:

Det ble holdt en dialogkveld, 22. mars kl. 19.30 på Berle. Tema var følgende:

Steinerskolen og  databruk. Gammeldags motvilje mot teknologi, eller…?

Stein Schage, lege og psykater går i dialog med Inger Gjelsvik, oversetter og mor ved Steinerskolen.

Seminar:

19. – 20. januar - Terje S. Sparby og Oskar Borgman Hansen avholder et seminar om antroposofi og vitenskap, som er en oppfølger av det samme temaet, som ble diskutert på Fyresdal-seminaret i august 2005.

Møtet er et samarbeidsarrangement mellom Forum Berle og Oslo-gruppen, og vil bli avholdt i Josefines gate 12. (NB – ikke Prof. Dahls gate 30) fredag 19. januar kl 19.00 – 21.00 og lørdag 20. januar
kl 10.00 – 14.00.

Entré kr 250 for hele seminaret.

For øvrig minner vi om sommerens Fyresdal-seminar 24. – 26. august hvor hovedtemaet vil være Rudolf Steiner og Norge.

 

Høsten 2006

Foredrag:

21. september
Kaj Skagen: Individualisme i Rudolf Steiners forfatterskap på 1890-tallet.

Kaj Skagens forfatterskap skulle være velkjent. Han er den av våre skjønnlitterære forfattere som har arbeidet mest med Rudolf Steiner. For tiden arbeider han med en bok om den ”tidlige” Steiner, som han håper å fullføre i løpet av 2007.

28. september
Jostein Gaarder: Er bevissthet en kosmisk tilfeldighet?

Jostein Gaarder har et spennende og mangfoldig forfatterskap etter braksuksessen med Sofies verden. I tillegg er han en sentral samfunnsdebattant. Kveldens tema tar opp et spørsmål som Gaarder i flere sammenhenger har behandlet både muntlig og skriftlig.

5. oktober
Ivar Smørgrav: Retoriske briller mot ”Rudolfs piller”? Et innblikk i Steiners talekunst.

Både musikk og retorikk kan bevege tilhørerne. Smørgrav har hovedfag som cand.musicae, og har skrevet en hovedoppgave om musikalsk retorikk.

12. oktober
Fritz Fuchs: Kan fargen menneskeliggjøre det offentlige rom?

Eksempler, erfaringer og refleksjoner fra et liv med fargesetting av mange ulike eksteriører og interiører. Foredrag med lysbilder. Fritz Fuchs har arbeidet med fargesetting i mer enn 40 år i en lang rekke ulike miljøer i mange land, og har samarbeidet med arkitekter med forskjellige formspråk. Han har bl a med utgangspunkt i Rudolf Steiners oppslag om den transparente fargen, utforsket dens muligheter på alle typer materialer og underlag.

”Berle bokbad”
19. oktober
Dag Solstad

Dag Solstad i samtale med Ingar Sletten Kolloen med utgangspunkt i Solstads siste bok (Armand V. Fotnoter til en ikke utgravd roman) og ellers om aktuelle temaer i - og utenfor - tiden. Solstad regnes av mange som kanskje vår mest sentrale skjønn- litterære etterkrigsforfatter. Han kommer i oktober med en ny bok, som det – som vanlig - er knyttet betydelig interesse til. For øvrig blir samtalen med Ingar Sletten Kolloen like åpen som den formodentlig blir interessant.

Berle Dialog:

16. november
Jesus og Kristus – Jesus Kristus som Gud og menneske

Samtale mellom prest i Kristensamfunnet Sven-Åke Lorentsson og pater Arnfinn Haram, dominikanerne.

23. november
Frihet og nødvendighet i menneskets liv. Kristensamfunnets og islams forståelse av skjebner.

Prest i Kristensamfunnet Gisle Bie og advokat Abid Raja.

30. november
Reinkarnasjon og kristendom. Er tanken om gjentatte jordliv uforenlig med kristendommen?

Prest i Kristensamfunnet Kirsten Thomassen og professor Notto Thelle, Universitetet i Oslo.

Våren 2006

26. januar
Cato Schiøtz: Hva er det spesielle ved Rudolf Steiners biografi og antroposofien?

Cato Schiøtz er advokat og partner i Advokatfirmaet Schiødt. Han sitter i flere styrer i antroposofiske organisasjoner og har holdt en rekke foredrag og skrevet flere artikler om antroposofien.

2. februar
Dag Østerberg: En sammenligning mellom Rudolf Steiners frihetsfilosofi og Jean-Paul Sartres eksistensialisme

Dag Østerberg er tidligere professor i sosiologi og er dr. philos med et arbeid om Durkheim og Marx. I tillegg har han skrevet flere artikler om Sartre. I dag er han skribent og professor II ved Institutt for musikkvitenskap ved UiO.

9. februar
Helge Svare: Kant og Steiner

Helge Svare er dr. philos med avhandlingen ”Body and Practice in Kant” som han disputerte med høsten 2005. Denne boken kommer ut på Springer Publisher i februar 2006.


16. februar
Trond Ydersbond: Rudolf Steiner og matematikken

Trond Ydersbond er cand. scient. og er tidligere stipendiat ved Matematisk institutt. For tiden arbeider han ved Statistisk Sentralbyrå med spørsmål tilknyttet IT og metode.


23. februar
Intet foredrag pga. vinterferie

2. mars
Philip Saenger: Rudolf Steiner og rosenkorsimpulsen

Philip Saenger er homøopat med privat praksis og arbeid innen psykiatrien. Han har arbeidet i over 20 år med vestlig okkultisme, og er i hovedsak forankret i rosenkorsordenen og antroposofien.


9. mars
Johan Galtung: Sivilisasjonsdialog og synkretisme – noen erfaringer

Johan Galtung er tidligere professor ved Institutt for fredsforskning i Oslo. Han har en særdeles omfattende vitenskapelig produksjon og er som kjent en meget benyttet foreleser ved en rekke akademiske institusjoner. Hans synspunkter og analyser er like velformulerte og klare som de er omstridte.


16. mars
Regine Andersen: Hvem skal eie bondens frø? Om forvaltningen av plantegenetiske ressurser i jordbruket og matsikkerhet

Regine Andersen er cand. polit. og arbeider for tiden med en doktorgrad som forsker ved Fridtjof Nansens Institutt om internasjonale avtalers innvirkning på forvaltningen av plantegenetiske ressurser i jordbruket.

 

Høsten 2005

22. september
Hans Fredrik Dahl: Antroposofien i norsk idéhistorie

Hans Fredrik Dahl er professor i medier og kommunikasjon og har vært en sentral aktør i norsk samfunnsdebatt. Han har bl.a. skrevet NRKs historie i tre bind og den store Vidkun Quisling-biografien i to bind. Dahl er i tillegg ansvarlig for bind V i Norsk idéhistorie: De store idelogienes tid 1914 – 55.


29. september
Arild Rossebø: C.G. Jung og Rudolf Steiner – særlig om skyggen/dobbelgjengermotivet

Arild Rossebø er for tiden lærer ved Steinerskolen på Nordstrand. Som student ved Rudolf Steinerhøyskolen skrev han en avhandling om forholdet mellom Jung og Steiner.


6. oktober
Per Lønning: Hva skal vi med kirken?

Per Lønning er som kjent biskop og forskningsprofessor med doktoravhandlinger om Kierkegaard og Pascal.
Han er den mest produktive teologiske forfatter og skribent i Norge i nyere tid og har en uvanlig stor spennvidde i sitt forfatterskap.


13. oktober
Kaj Skagen: Revolusjon og depresjon. Goethe som håp for en håpløs tid

Kaj Skagen er forfatter og tidligere utgiver og redaktør av Arken (1978-89) sammen med Peter Normann Waage. Foredraget har en direkte tilknytning til Skagens to store kronikker i Dagbladet sommeren 2005.

20. oktober
Mai-Bente Bonnevie: Kvinnen i kunsten – kunsten som speil

Mai-Bente Bonnevie er billedkunstner og foreleser hyppig i kunsthistorie på universiteter, høyskoler og malerskoler. Hun har vært engasjert innen fredsarbeide og i feministbevegelsen, bl.a. som tidligere medarbeider i Sirene.

27. oktober
Gisle Bie: Hvorfor utøve religion når vi har antroposofi?

Gisle Bie er utdannet ved Kristensamfunnets presteseminar i Stuttgart. Han arbeider for tiden som prest i Kristensamfunnet i Oslo og vil behandle det sentrale spørsmålet om forholdet mellom religion/kristendom og antroposofi.


3. november:
Harald Falck-Ytter: Astronomi og astrologi – har astrologi noenbetydning i dag?

Harald Falck-Ytter har studert teologi og er utdannet ved presteseminaret for Kristensamfunnet i Stuttgart. Han har et omfattende forfatterskap med bøker om bl.a. Raphaels kristologi, polarlys og Kalevala. Falck-Ytter er bosatt i Tyskland og er meget brukt som foredragsholder

 

Våren 2005

27. januar
Ingar Sletten Kolloen:Knut Hamsun. Forholdet til kristendom og metafysikk.  

Ingar Sletten Kolloen har vært forlagsredaktør, journalist, kommentator og redaktør i flere aviser. Han utga i 1999 en biografi om Tor Jonsson, og har i 2003 og 2004 utgitt sin sterkt kritikerroste Hamsun-biografi i to bind.              

3. februar:
Ola Dybvig: Rudolf Steiner og kvalitetsvin. Nærmere om biodynamisk vin.

Ola Dybvig er redaktør av tidsskriftet Vinforum og vil dele sine store vinkunnskaper om et tema som – for å si det mildt – er lite behandlet i antroposofiske kretser og som representerer en interessant del av Rudolf Steiners bidrag med hensyn til det biodynamiske landbruk.

10. februar:
Knut Olav Åmås: Olav H. Hauge. Materialist eller metafysiker?

Replikk ved Cato Schiøtz.

Knut Olav Åmås er cand. philol. med hovedfag i filosofi. Han har vært redaktør av Samtiden siden 2001. Han utga i 2004 Olav H. Hauge-biografien ”Mitt liv var draum”, som ble meget godt mottatt.

17. februar:
Torbjørn Eftestøl og Svein Enart: Rudolf Steiners syn på musikken

Torbjørn Eftestøl har nylig avsluttet utøvende hovedfag ved Norges musikkhøgskole, hvor hans skriftlige del var en studie i Steiners musikksyn.    

Svein Enart er lektor i klassisk gitarspill og har arbeidet med forskjellige sider ved

Steiners livsverk i mange år.                

24. februar:     
Intet foredrag pga. vinterferie

3. mars:        
Hanne Weisser: Folkevisenes fortellinger                               

Hanne Weisser er Steinerpedagog og arbeider ved Steinerskolen på Hovseter. Hun arbeider for tiden med et prosjekt om folkevisene våre, og utga i 1996 boken ”Undervisningskunst og kunstnerisk undervisning. Idé og erfaring i Steinerskolen”.    

10. mars:
Terje S. Sparby: Hegel og Steiner

Terje S. Sparby er cand. philol. med hovedfag filosofi på en oppgave om Hegel. Han arbeider for tiden med å utarbeide en prosjektbeskrivelse for et planlagt doktorgradsarbeid innen filosofi.

 

Høsten 2004

23. september
Nicanor Perlas: "Civil Society in the Age of Globalization: Potentials for Profound Societal Change."

Nicanor Perlas kommer fra Fillipinene, hvor han gjennom mange år har vært en sentral aktør for fornyelse av landets politiske, økonomiske og sosiale strukturer Han reiser verden rundt som foredragsholder om globaliseringsspørsmål, og fikk i 2003 som en av fire den alternative Nobel-prisen. Har skrevet boken Shaping Globalization. " Nicanor Perlas is one of the profound minkers of our time " David C Korten. " Perlas is making a very important contribution to seeing how and why positive change can happen " Paul H Ray.

30. september
Asbjørn Aarnes: "Rudolf Steiner og antroposofien - noen refleksjoner."

Aarnes er professor emeritus i europeisk litteraturhistorie med særlig fordypning i fransk filosofi og litteratur. Omfattende vitenskapelig produksjon, Hans foreløpig siste bok, om dikteren Olav Nygard, kom i 2004.

7. oktober
Karl Milton Hartveit: "Da Vinci-koden, den hellige gral og Rudolf Steiner."

Milton Hartveit har studert psykologi, religionshistorie, gresk og historie og har vært lærer ved Steinerskolen i Bergen, Er nå forfatter på heltid. Har bl .a. utgitt Den okkulte løsning (1988), De skjulte brødre (1993), Djevelen danser (1993) og Jakten på Det hellige (1999).

14. oktober
Hans Kolstad: "Henri Bergson og Rudolf Steiner."

Kolstad er dr. philos, og Bergson-spesialist. Daglig leder av Humanistisk Kollegium og underviser i fransk litteratur og filosofi ved Universitetet i Oslo. Redaktør for Vi dar forlagets Erasmus-serie, som bl.a. utgir Platons samlede verker for første gang på norsk.

21. oktober
Philip Saenger: "Reinkarnasjon og karma."

Homeopat og privat praksis og arbeid i psykiatrien. Har arbeidet i 20 år med vestlig okkultisme og har ledet en gruppe r 15 år hvor man har arbeidet praktisk med meditasjon og trance-teknikker. Er nå i hovedsak forankret i Rosenkoisordenen og antroposofien.

28. oktober
Maj-Len Sundin: "Bildene bakom bildene. Renessansens betydning for vår tid."

Direktør for Aker Sykehus 1990-2000, direktør for Karolinska Sjukhuset i Stockholm 2000-2003. For tiden rådgiver, forfatter og foredragsholder

Berle Dialog:

11. november
Reinkarnasjon og kristendom

Kan temaet gjenfødelse på noen måte kombineres med kristen tro? Innledere: Oddvar Granly og Helge Hognestad.

18. november
Seksualitet, skam og lyst

En samtale om seksualitet, kjærlighet og identitetsdannelse. Innledere: Aive Mathisen og Per Harbitz.

25. november
Biologisk liv Hva er liv?

Vet vi i dag at liv bare er kjemi eller kan vi begrunne livet som en egen dimensjon ut fra nyere biologisk kunnskap? Innledere: Trond Skaftnesmo og Ole Jørgen Anfindsen.

 

Vinteren 2004

5. februar
Gunnar Stålsett: "Verdien av Verdier"

Gunnar Stålsett har hatt et usedvanlig bredt offentlig engasjement, særlig har han vært opptatt av solidaritet med den tredje verden og nødvendigheten av dialog med andre trosretninger.

12. februar
Rune Slagstad: "Rudolf Steiners Tregreningslære - vurdert på bakgrunn av Peter Normann Waages bok, "Mennesket, makten og markedet."

Rune Slagstad er en av våre mest markante professorer og hans bok "De nasjonale strateger" er blitt et standardverk. I foredraget vil Slagstad diskutere hvilken relevans Rudolf Steiners samfunnsteori har i dag.

19. februar
Philip Saenger: ""Dobbeltgjengeren" spirituell realitet eller bare llitterært motiv?"

Philip Saenger er utdannet homøopat og er medlem av styringsgruppen for "Berle Meditasjon." Han har arbeidet mye med spørsmål forbundet med meditasjon og okkultisme, særlig på bakgrunn av hvordan disse temaene blir behandlet innen rosenkorsordenen og antroposofien.

4. mars
Peter Normann Waage: "Islam og antroposofi"

Peter Normann Waage er journalist i Dagbladet og har i tillegg et omfattende forfatterskap bak seg. Han har arbeidet mye med spørsmål tilknyttet islam og antroposofi pg vil behandle spørsmålet om hvilket syn, hvilken verdi og hvilken plass islam har sett ut fra antroposofien.

11. mars
Trond Skaftnesmo: "Postmodernisme og antroposofi - kampen om det nye Selv'et."

Skaftnesmo er utdannet fra Landbrukshøyskolen, og har videre studier innen filosofi og naturvitenskap. Han har skrevet boken Frihetens Biologi, 2001.

18. mars
Kjartan Selnes: "Antroposofi - tro og åpenbaring eller kunnskap og erfaring?"

Vinterens "Gegner"-foredrag. Kjartan Selnes er kunnskapssosiolog og er ansatt i Human Etisk Forbund. Han har tidligere deltatt i debatter om antroposofi i tidsskriftet Humanist.

25. mars
Svein Enart: "Er det meningsfylt å skille mellom sort og hvit magi - hvor står eventuelt antroposofien i forhold til dette spørsmålet?"

Svein Enart er lektor i musikk. Han er medlem av styringsgruppen i Berle Meditasjon og har i mange år arbeidet med spørsmål om erkjennelesteori og meditasjon.

 

Høsten 2003

25. september
Kaj Skagen: "Den Unge Rudolf Steiner"

2. oktober
Helge Hognestad: "Kristendom og reinkarnasjon - særlig på bakgrunn av Jørgen Braren Lauritzens bok "Kristusvejen. Spirituell kristendom. Terapi, meditasjon."

9. oktober
K.E. Steffens: "Noen kritiske bemerkninger til Rudolf Steiner og antroposofien"

Debattmøte med replikk av Cato Schiøtz.

16. oktober
Trude Malthe Thomassen: "Globaliseringsspørsmål og Rudolf Steiners samfunnssyn."

23. oktober
Ylva Breitenstein: "Maria - en fremtidsimpuls."

Ylva Breitenstein er psykolog og prest i Kristensamfunnet, Järna, Sverige.

24. oktober
Seminar med Ylva Breitenstein: "Tilgivelse og forsoning - er det mulig?"

 

Høsten 2003

30. januar
Erik Fosnes hansen: "Skjebne eller tilfeldighet?"

Kveldens tema har en viktig side mot tematikken i "Beretninger om beskyttelse" fra 1998. Boken er nå oversatt til 14 språk. Den amerikanske utgaven - "Tales of Protection" - har nylig blitt kåret av Publishers Weekly som en av årets 65 beste bøker av i alt 7.500.

6. februar
Karl Milton Hartveit: "Den jødiske folkesjel og sionismen - et antroposofisk perspektiv på jødisk kulturhistorie og konflikten jøde/araber.

Karl Milton Hartveit er tidligere steinerskolelærer og har bl.a. skrevet bøkene "Den okkulte løsning", "De skjulte brødre", "Djevelen danser" og "Jakten på det hellige."

13. februar
Alf Rolin: "Et kritisk lys på Rudolf Steiners forståelse av kristendommen.

Alf Rolin er utdannet teolog og er nå høyskolelektor ved Høyskolen i Østfold. Han utga i 1995 den kritiske boken "Antroposofi og kristendom."

Prest i Kristensamfunnet, Sven-Åke Lorentsson vil holde en replikk etter foredraget, og vi håper på en frisk debatt.

20. februar
Niels Magnus Bugge og Cato Schiøtz: "Alt Larsen og antroposofien."

Det er i dat en fornyet interesse for lyrikeren, samfunnskritikeren, litteraten og antroposofen Alt Larsen - bl.a. på bakgrunn av cand. philol. Terje Simonsens bok om tidsskriftet Janus, som ble utgitt i 2001.

6. mars
Trond Berg Eriksen: "Religion og vitenskap - og litt om antroposofi."

Trond Berg Eriksen her professor i idéhistorie og har en stor og betydelig faglitterær og allmennkulturell produksjon bak seg. Han har oversatt og skrevet innledning til Rudolf Steiners "Nietzsche - i kamp mot sin tid."

Foredraget har en direkte side mot Berg Eriksens siste bok "Kors på halsen."

14. mars
Arne Enge: "Hjertet i antroposofisk medisinsk belysning."

Arne Enge er en av våre mest erfarne antroposofiske leger og har holdt en rekke foredrag om antroposofisk medisin.

20. mars
Markus Lindholm: "Drømmen om det naturlige menneske - om nødvendigheten av en dialog mellom et humanistisk og naturvitenskapelig syn på mennesket."

Markus Lindholm har vært steinerskolelærer i mange år. Han er cand. scient. med biologi som hovedfag og har nylig fått et doktrogradstipendiat. Han har utgitt boken "Jordens ansikt."

 

Vinteren 2003

26. september
Kåre Willoch: "Lyse og mørke sider ved globaliseringen og økonomien."

Ett av de temaene Kåre Willoch har lagt stor vekt på i den offentlige debatt, er problemene i tilknytning til globaliseringen. Han vil på høstens første møte utdype sine synspunkter.

3. oktober
Espen Bjerke: "Finnes mørket? Om André Bjerkes arbeid med Goethes farvelære."

Espen Bjerke er psykiater og arbeider p.t. med sin fars arbeid med Goethes farvelære, som han vil presentere for oss.

10. oktober
Svein Enart: "Menneske og musikk - veier og blindveier i vår tids musikk."

Svein Enart er lektor med musikk som hovedfag. I tillegg har han arbeidet mye med spørsmål vedrørende meditasjon og erkjennelse hos Rudolf Steiner.

17. oktober
Bjørn Are Davidsen: "Et kritisk syn på Rudolf Steiner og antroposofien."

Bjørn Are Davidsen er siv.ing. av utdannelse. I antologien "Fyrster i Tåkeland" har han skrevet artikkelen "Uten sans for sannhet? - Rudolf Steiner og sansefri tenkning." Davidsen slutter sitt essay med "Vi løser ingen utfordringer for mennesker og verdenssamfunn ved å gå inn i tåken med Rudolf Steiner."

Banksjef i Cultura Sparebank, Svein Berglund, vil holde en replikk etter foredraget, og vi håper på en frisk debatt.

24. oktober
Kaj Skagen: "Selvrealisering og selvdestruksjon hos Jens Bjørneboe."

Kaj Skagen har i mange år arbeidet med Jens Bjørneboes biografi og livsverk bl.a. i boken "Metafysikk eller selvmord."

31. oktober
Jens Braarvig: "Buddhisme, antroposofi og de store kulturtradisjonene."

Jens Braarvig er professor i religionshistorie og er tilknyttet Institutt for kulturstudier ved Universitetet i Oslo.

7. november
Are Thoresen: "En videreutvikling av antroposofisk veterinærmedisin."

Are Thoresen praktiserer som veterinær, og har skrevet boken "Veterniærmedisin. Komplementære og alternative metoder." Medisin og antroposofi har flere ganger blitt behandlet i Forum Berle. Dette er imidlertid første gang vi tar opp temaet veterinærmedisin og antroposofi.

14., 21. og 28. november
Diskusjon/Samtale om Rudolf Steiners biografi

I forelengelsen av de sju offentlige foredragene vil det bli avholdt samtalekvelder/diskusjonskvelder om Rudolf Steiners biografi og utvikling i 1890-årene og vil bl.a. diskutere hans tre bøker Frihetens Filosofi, Nietzsche-boken og boken og Goethes verdensanskuelse, hvordan de forholder seg til hverandre og til Steiners livsverk etter århundreskiftet. Det er en fordel om deltagerne har kjennskap til Rudolf Steiner og antroposofien, med det er ingen betingelse.

 

Vinteren 2002

21. januar
Cato Schiøtz: "Antroposofien og Rudolf Steiners livsverk ved overgangen til det 21. århundre - status og utfordringer."

Cato Schiøtz er advokat og har de siste 10 årene vært aktiv i forskjellige antroposofiske sammenhenger. Han sitter i en rekke styrer i antroposofiske stiftelser.

31. januar
Anders Kumlander: "Utviklingen av enkeltindivid og samfunn - sett ut fra et antroposofisk synspunkt."

Anders Kumlander er generalsekretær i Antroposofisk Selskap i Sverige. Han har vært den sentrale person i oppbyggningen av det antroposofiske senteret i Järna, syd for Stockholm.

7. februar
Svein Enart: "Aspekter ved Steiners meditasjonsvei."

Svein Enart er lektor med musikk som hovedfag. I tillegg har han arbeidet mye med spørsmål vedrørende meditasjon og erkjennelse hos Rudolf Steiner.

14. februar
Turid Gravdahl: "Runen - nøkkel til naturkrefter og gammel norsk mysterietradisjon."

Turid Gravdahl har vært sentral i oppbyggningen av det antroposofiske miljøet på Hurum de siste 20 år og har vært den sentrale skikkelse i forbindelse med oppbyggningen av de lokale Steinerskoler.

28. februar
Torstein A. Tobiassen: "Antroposofien og teosofien - en teosofs betraktninger."

Torstein A. Tobiassen er sentral i den teosofiske bevegelse i Norge og leder a Teosofisk Samfunn.

7. mars
Reidun Iversen: "Det blå huset." Et besøk i Tomas Tranströmers diktning.

Reindun Iversen har arbeidet som steinerpedagog, freelanceskribent, foredragsholder og billedkunstner.

21. mars
Fordypningskveld/samtale om Rudolf Steiners biografi og erkjennelsesteoretiske spørsmål (kveld 1)

11. april
Ketil Bjørnstad: "Edvard Munchs forhold til metafysikk og religion."

Ketil Bjørnstad trenger ingen presentasjon: Han er en av våre mest allsidige kunstnere og en helt sentral person innen norsk skjønnlitteratur og musikk.

18. april
Fordypningskveld/samtale om Rudolf Steiners biografi og erkjennelsesteoretiske spørsmål (kveld 2)

25. april
Harald Falch-Ytter: "Polarlys og tidshendelser - fra regnbuen til nordlys."

Harald Falch-Ytter er pensjonert prest i Kristensamfunnet i Tyskland. Han har arbeidet bl.a. med kosmiske krefters betydning.

23. mai
Fordypningskveld/samtale om Rudolf Steiners biografi og erkjennelsesteoretiske spørsmål (kveld 3).

 

Høsten 2001

27. september
Kaj Skagen: "Personlige erfaringer med antroposofien."

4. oktober
Svein Enart: "Meditasjon: Fra antroposofisk teori til individuell praksis."

11. oktober
Markus Lindholm: "Om balanse og ubalanse i evolusjonen."

18. oktober
Peder Chr. Kjerschow: "Musikken mellom erfaring og forklaring."

25. oktober
Håvard Rem: "Norske etterkrigsforfatteres forhold til spiritualitet."

1. november
Margrethe Solstad: "Antroposofi som musikalsk bevegelse. Tankevekkende?

Forefrag med kunstneriske innslag.

8. november
Winfried Walther: "Forsøk på en spirituell forskning omkring de hellige tre konger."

15. november
Reidun Iversen: "Maria - en fremtidsimpuls?"

Maria har mange navn som Himmeldronning, Morgenstjerne, Guds mor og Visdommens trone. Hvem er hun og hva vil hun oss? Seminaret vil ta opp temaene om Maria i østlig og vestnlig tradisjon, Mariaåpenbaringene i eldre og nyere tid og Maria i musikk og billdedkunst. Innledning, samtale og sang. Seminaret går over fire tirsdagskvelder: 2., 16., og 30. oktober, og 13. november, kl. 19 i Prof. Dahls gt. 30. Seminaravgift 350 kr.

 

Våren 2001

25. januar
Kaj Skagen: "Erfaringer med antroposofien."

1. februar
Karl Milton Hartveit: "Kulturepoker og bevissthetsutvikling."

8. februar
Markus Lindholm: "Evolusjonen - begrensinger og muligheter."

15. februar
Margrethe Solstad: "Kunst og antroposofi. Bevegelse i tenkning - bevegelse i ord og toner."

22. februar
Harald Haakstad: "Ny tenkning - ny vilje." Om Rudolf Steiners frihetsbegrep.

1. mars
Cato Schiøtz: "Noen sentrale tanker i Rudolf Steiners syn på kristendommen."

8. mars
Trond Skaftnesmo: "Formdannelse i det organiske - et spørsmål om gener og/eller eteriske krefter?"

15. mars
Peter Normann Waage: "Politikk og samfunn. Nærmere om Rudolf Steiner og tregreningslære."

22. mars
Erik Marstrander: "Reinkarnasjon - kanskje? Men hva med skjebne? Enkelte trekk fra antroposofiens syn på skjebne."

 

Høsten 2000

15. september
Marko Pogacnik: "Geomanti i vekselspill mellom jord og kosmos."

16. september
Marko Pogacnik: "Naturånder og elementarvesener - naturens intelligens."

28. september
Svein Enart: "Naturvitenskap og åndsvitenskap. Antroposofiens forhold til viten og verifikasjon."

5. oktober
Jan-Erik Ebbestad Hansen: "Selvets oppløsning eller utvikling. Hovedtrekk ved den kristne mystikks historie."

12. oktober
Helge Hognestad: "Bevissthetsutvikling og religiøs tro."

19. oktober
Cato Schiøtz og Trond Solstad: "Antroposofi og norsk litteratur - om Olav Aukrusts diktning."

26. oktober
Arve Mathisen: "Dyrekretsen og menneskets skikkelse. Om de tolv stjernetegnenes kosmiske betydning."

2. november
Hans Tarjei Skaare: "Om skjebne og frihet. Foredrag med utgangspunkt i egen bok "Johannespasjonen" som utkom i vår."

9. november
Harald Falch-Ytter: "Mennesket i kosmos - veien fra astrologi og astronomi til astrosofi."

 

Våren 2000

27. januar
Oddvar Granly: "Engler, erkeengler og de hirearkiske veseners virke."

3. februar
Svein Enart: "Musikk og bevissthetsutvikling. Musikkhistorien fra Bach til vår tid - i antroposofisk belysning."

5. februar
Dykk hjertet til din rot!

Resitasjon, musikk og minicabaret fremført av St. Hanshaugen versekompani ved Bettine Hjertholm, Knut Arild Melbøe og Bjørg Snerting.

10. februar
Hans-Jørgen Høinæs: "Fra Sexus og Eros til Agape - åndshistorisk og eksistensielt."

17. februar
Ulf Børresen: "Gode gjerninger og utbrenthet. Ildsjelen mellom kallet og dobbeltgjengeren."

24. februar
Kaj Skagen: "Farvel til det (postmoderne) 20. århundre."

9. mars
Winfried Walther: "Kelternes kultur og druidenes solmysterier. Solen og korset over Irland."

16. mars
Gisle Bie: "Kristi nye nærvær i jordelivet - å bestå en apokalyptisk tid."

23. mars
Arne Enge: "Sammenhenger mellom livsløp og sykdom - ut fra antroposofisk medisin."

 

Høsten 1999

23. september
Cato Schiøtz: "André Bjerke og antroposofien."

30. september
Hans-Jørgen Høinæs: "1968-generasjonen og dens møte med antroposofien. En selvbiografisk og kulturkritisk skisse."

2. oktober
Høstdag på Fokhol gård, Stange, Hedmarken

Gårdsvandring, samtale, gratis bevertning, salg av grønnsaker. Velegnet for barnefamilier. Møt presis.

7. oktober
Karl Milton Hartveit: "Okkultisme og fornuft."

14. oktober
Svein Enart: "Musikk og bevissthetsutvikling. Musikkhistorien i antroposofisk belysning."

Replikk ved Ketil Bjørnstad

21. oktober
Jan Capjon: "Virvelen - en veiviser til det eteriske."

28. oktober
Geir Uthaug: "Fantasien er evigheten - et gløtt inn i William Blakes visjonære univers."

4. november
Winfried Walther: "Det gamle Egypt. Templer og pyramider langs Nilen og deres bidrag til personlighetsutviklingen."

 

Våren 1999

INVITASJON TIL EN SERIE STUDIEKVELDER

... ET MØTE MED ANTROPOSOFIEN ...

I essayet Svindler, psykopat - eller sannhetsvitne? inntatt i samlingen "Djevelens omgangsfelle og andre essays", skriver André Bjerke:

"Hvis man én gang i livet faktisk får øye på Rudolf Steiner, kan man ikke late som om man ikke ser ham. Man vil få oppleve eventyret om manndatteren og kjerringdatteren. Man er med ett i trollkvinnens brønn, og kommer ikke videre før man har truffet et valg. Det er bare tre skrin å velge mellom: det røde, det grønne, og det blå med tre kors. Og hva man enn velger, har det farlige konsekvenser."

For noen uker siden mottok alle foreldre ved Steinerskolene siste utgave av tidsskriftet Steinerskolen som var et temanummer i sin helhet viet antroposofien. Så farlig vil vi vel ikke tro at denne lesningen var.

Antroposofien er ikke et tankegods som må aksepteres i sin helhet. Ofte uttrykte Steiner ved innledningen til en foredragsserie at han ikke kunne gi annet enn en skisse av det temaet han de følgende dager ville behandle. Og når han mot slutten av sitt liv la frem ideer til praktiske virksomheter som Steinerskolen, det biologisk-dynamiske jordbruket, antroposofisk medisin osv., var det først og fremst inspirasjon, impulser, arbeidsmåter og idéskisser han formidlet til sine tilhørere. Aldri ha han oppskrifter eller ferdige systemer. Antroposofien oppfattes galt hvis den behandles som en avsluttet verdensanskuelse, som et idésystem eller som noe i retningen av en lære. Steiners intensjon var å utvide horisontene i ulike retninger innenfor vår tids vitenskap, kunst og religion. Derfor er antroposofien like lite definerbar som sannheten selv. Den er et forsøk på å finne en vei videre.

Velkommen til vårens serie studiekvelder hvor blant annet flere av forfatterne i temanummeret vil forelese om sentrale emner i antroposofien.

15. januar
Arve Mathisen: "Jegets gåte - hva i et menneske er det som går fra liv til liv? Om karma og reinkarnasjon."

22. januar
Jostein Sæther: "Elementarvesener og naturånder - om klarsynte naturopplevelser."

29. januar
På oppdragelsesreise med David Brierly: "Menneskehetens bevissthetsutvikling sett i forhold til jordens geografi."

5. februar
Aktivist: Trond Solstad: "Trenger vi et språklig miljøvern? Om ordets kraft of skjønnhet - og dets forfall."

Foredrag, øvelser, samtale og resitasjon.

12. februar
Cato Schiøtz: "Antroposofi, religion og kristendom - hva er hva?"

19. februar
Trygve Sund: "Biodynamisk landbruk - økologi med en kosmisk dimensjon."

5. mars
Arne Enge: "Meditasjon og fordypelse. Antroposofi som erfarings- og utviklingsvei."

12. mars
Reidun Iversen: "De fire temperamenter."

Innføringskurs i antroposofi
En gruppe på tre: Svein Bøhn, Arve Mathisen og Cato Schiøtz har gått sammen om å tilby et "annerledes" innføringskurs i antroposofi, som vil gå over 8 torsdags-kvelder mellom jul og påske 1998. Felles for aftenene vil være en personlig tilnærming til temaene. Etter foredragene vil det bli avsatt tid til meningsutveksling og samtale. Initiativgruppen henvender seg spesielt til foreldre med barn i Steinerskolene. Studiekveldene er lagt opp slik at de også vil kunne ha interesse for studenter ved høyskolene og andre interesserte. Der er åpne for alle.

BESØK VIDARÅSEN

Utflukt til Vidaråsen Landsby. Vi reiser med buss til Andebu sør for Tønsberg, og tilbringer noen timer på Vidaråsen hvor vi blir vist rundt og får servert et enkelt måltid. Deltageravgift kr. 225,- inkludert bussturen og et måltid. Avreise fra Berle kl. 9.00. Vi er tilbake i Oslo før kl. 17.00

MALING

Malekurs - Rudolf Steiners maleimpuls

Bo Erikson

Det gis individuell undervisning, uavhengig av forkunnskaper, slik at kurset egner seg for alle, fra nybegynnere til erfarne kunstnere. Bo Eriksson har i mange år undervist ved Wagner malehøyskole i Dornach, Sveits. Han er nå lærer ved Steinerskolen i Oslo, ved siden av sitt atelierarbeid og sin kursvirksomhet. Mandager kl. 17.00 - 18.30. Første gang 22. sempember. Kurset koster 150,- pr. gang.

 

Høsten 1998

... ET MØTE MED ANTROPOSOFIEN ...

Antroposofien søker å finne en forbindelsesvei mellom mennesket og verdensaltets spirituelle virkelighet. En klar og kritisk tanke er første skritt på denne veien.

25. september
Hans Jørgen Høinæs: "En sensasjonsløs undersøkelse av reinkarnasjonstanken - med basis i Platon, Steiner og andre.

Seminar med samme tema lørdag kl. 10-16.

1. oktober
Øyvind Solum: "Antroposofien sett utenfra - dogmatisk gurubevegelse eller praktisk og helhetlig åndsvitenskap i en ny tid?"

8. oktober
Oddvar Granly: "Rudolf Steiners sykdom og død - hva var årsaken?"

15. oktober
Trygve Olaf Lindvig: "Rudolf Steiners chakralære."

22. oktober
Karl Milton Hartveit: "Bak politikkens kulisser. Den europeiske union - resultat av politisk manipulasjon?"

29. oktober
Peter Normann Waage: "Finnes det spirituelle Russland?"

Malekurs

Mali Roald: Malekurs for interesserte. Første gang 31. august. Påmelding ved fremmøte. Hver mandag 17-20.

 

Våren 1998

... ET MØTE MED ANTROPOSOFIEN ...

Også i år arrangeres en serie studiekvelder på Berle skole med antroposofien som tema. Kveldene er rettet mot foreldrene ved Steinerskolene og henvender seg til dem som ønsker å utdype sine kunnskaper om selve antroposofien. Alle interesserte er velkomne til vårens foredragsserie.

21. januar
Cato Schiøtz: "Rudolf Steiners livsverk."

28. januar
Kaj Skagen: "Antroposofi - tro, metode eller prosess?"

30. januar kl. 18:00 - Eurytmiforestillingen "Vilje til likevekt"

Entré kr. 120/80. Berleensemblet. Beethoven - Oldervik - folkeeventyr.

4. februar
Arve Mathisen: "Terskelens vokter - om å møte seg selv og den åndelige verden."

11. februar
Bård Øvsthus: "Antroposofi og fellesskapskultur."

18. februar
Dag Blakkisrud: "Tycho Brahe og renessansen i Norden i lys av Rudolf Steiners karmabetrakninger."

4. mars
Arne Enge: "Fosterutviklingen i lys av antroposofien."

11. mars
Karl Milton Hartveit: "Bak politikkens kulisser. Den europeiske union - resultat av politisk manipulajson."

 

Høsten 1997

11. september
Kaj Skagen: "Fra elegi til antroposofi."

2. oktober
Helge Hognestad: "Kristendom og reinkarnasjon."

6. november
Hans Jørgen Høinæs: "Hvor vitenskapelig er åndsvitenskapen."

Fra alminnelig skolevitenskap via de klassiske humanistiske vitenskaper til Rudolf Steiners antroposofiske åndsvitenskap. Vi vil sette fokus på bruk og misbruk av dette begrepet i forbindelse med søken etter spiritualitet.

27. november
Thomas Hylland Eriksen: "Darwinismen mot år 2000 - Er det grunnlag for et ikke-materialistisk syn på evolusjon?"

KURSENE

Erkjennelse og religion i lys av antroposofien

Fire studie og samtalekvelder. EGIL LØNNUM

Egil Lønnum er lærer ved Steinerskolen på Nesodden. Onsdager, kl. 19.30 - 21.15. Datoer 17.9, 24.9, 8.10 og 15.10. Kurset koster kr. 350,-

Livets faser - valg og muligheter, farer og utfordringer.

Fire studie- og samtalekvelder. REIDUN IVERSEN

Reidun Iversen er forfatter, foredragsholder og Steinerpedagog. Hun har i de siste årene holdt en rekke seminarer om dette temaet. Onsdager, kl. 19.30 - 21.15. Datoer 22.10, 29.10, 5.11 og 12.11. Kurset koster kr. 350,-

Eurytmikurs

YNGVILD BLEKASTAD

Eurytmien er en bevegelseskunst som tar et utgangspunkt i såvel språk som musikk. Kurset krever ingen forkunnskaper. Yngvild Blekastad underviser ved Den norske Eurytmihøyskole. Torsdager kl. 19.30 - 20.30, første gang 11. september. Kurset koster kr. 700,- frem til jul, ca. 12 ganger.

Malekurs - Rudolf Steiners maleimpuls

BO ERIKSSON

Det gis individuell undervisning, uavhengig av forkunnskaper, slik at kurset egner seg for alle, fra nybegynnere til erfarne kunstnere. Bo Eriksson har i mange år undervist ved Wagner malehøyskole i Dornach, Sveits. Han er nå lærer ved Steinerskolen i Oslo, ved siden av sitt atelierarbeid og sin kursvirksomhet. Mandager kl. 17.00 - 18.30. Første gang 22. september. Kurset koster kr. 150,- pr. gang.

Påmelsing ved fremmøte første gang. Det tas forbehold om antall deltagere for gjennomføringen av kursene.

 

Våren 1997

ET MØTE MED ANTROPOSOFIEN

Ved siden av å beskjeftige seg med oversanselige, såkalte okkulte problemstillinger, har antroposofien gjort seg kjent gjennom et mangfold av praktiske virksomheter. Steinerskolene, det bio-dynamiske landbruket, eurytmien og antroposofisk medisin er eksempler på dette. Antroposofien skulle ikke være en livsfjern tankebygning, men tvert i mot et forsøk på å læse vår tids problemer. Rudolf Steiner tok utgangspunkt i klassiske filosofiske problemstillinger. Hans intensjon var å gi antroposofien et vitenskapsteoretisk grunnlag som kunne sidestille den med annen forskning. Steiner har fått mye kritikk for dette, og mange mener at hans prosjekt er umulig. Kriteriet for vitenskapelighet ligger nettopp i at forskningsresultatene kan etterprøves av andre. Kan antroposofien etterprøves? Må den aksepteres på grunnlag av Steiners autoritet? Eller er det slik at på fruktene skal treet kjennes? Denne foredragsserien vil ta for seg de forskjellige praktiske aktivitetene som har sprunget ut fra antroposofien. Men også den såkalte skoleringsveien vil bli et tema, der søkelyset rettes mot en indre livspraksis og meditativ fordypning som har sin kilde i antroposofien.

ONSDAGER KL. 20.00

15. januar
Cato Schiøtz: "På fruktene skal treet kjennes? Samfunnsengasjement og menneskesyn - antroposofi i praksis."

22. januar
Ola Aukrust: "Bio-dynamisk landbruk. Økologi med en kosmisk dimensjon."

29. januar
Dag Bonde Aslaksrud: "Antroposofisk byggekunst. Hvordan virker arkitekturen på oss?"

5. februar
Lege Arne Enge: "Antroposofisk medisin. Terapi for hele mennesket."

12. februar
Hans-Jørgen Høinæs: "Historien som speilbilde av menneskets bevissthetsutvikling. En introduksjon til Rudolf Steiners historiesyn- og metode."

26. februar
Margrete Solstad: "Eurytmi - en ny kunstimpuls?"

Kunstneriske bidrag ved Oslo Eurytmiensemble.

5. mars
Harald Haakstad: "I hvert menneske slumrer det evner ..."

Antroposofi som erfarings- og utviklingsvei.

12. mars
Arne Nicolaisen: "Naturvitenskapen i støpeskjeen. Foran en ny kopernikansk revolusjon?"

Lørdags-utflukter

I tilknytning til studiekveldene arrangeres to frittstående lørdags-utflukter.

Lørdag 12. april

Utflukt til Vidaråsen Landsby. Vi reiser med buss til Andebu sør for Tønsberg, og tilbringer noen timer på Vidaråsen hvor vi blir vist rundt og får servert et enkelt måltid.

Lørdag 26. april

Utflukt til den bio-dynamiske gården Fokhol syd for Hamar. Her blir det omvisning på gården pg servering av et enkelt måltid.

Deltageravgift for hvert av utfluktene kr. 225,- inkludert bussturen og et måltid. Avreise fra Berle kl. 9.00. Vi er tilbake i Oslo før kl. 17.00. Det er mulig å være med på bare én av utfluktene. Ved påmelding, gi beskjed om hvilken utflukt du ønsker å delta i. Beløpet kan betales kontant eller settes inn på postgiro. Påmeldingsfristen er 10. mars.

 

Våren 1996

Antropo'hvaforno' skriver tidligere kulturredaktør i Dagbladet, Hans Fredrik Dahl, i forbindelse med en omtale av Kaj Skagens siste bok, "Hodeskallestedet." Dahl nøyer seg ikke bare med en anmeldelse av Skagens litterære bidrag. Han anmelder likeså godt hele antroposofien i samme pennestrøk. Lattermildt, hoderystende beveger Dahl seg blant "antroposofiske" underligheter, og gir tydelig uttrykk for at han ikke kan begripe hvordan folk kan ta slikt på alvor.

Til slutt i sin bokomtale peker han på et fenomen i tiden som ikke er så lett å forstå. De siste årene har det utviklet seg en interesse og en ny åpenhet for tilværelsens bakenforliggende dimensjoner. Hans Fredrik Dahl spør med forferdelse: Er vi på vei til å bli antroposofer alle sammen? For finnes det finnes mer under himmelen nå enn for tyve år siden. Hvordan skal dette tolkes? Har galskapen tatt overhånd, eller ligger det noe bak som vi ennå ikke kan se rekkevidden av?

10. januar
Bøhn, Mathisen, Schiøtz: "Antropo'hvaforno' - ?"

17. januar
Cato Schiøtz: "På kollisjonskurs med det 20. århundre. Om mennesket Rudolf Steiner."

24. januar
Svein Bøhn: "Borger i flere verdener. Steiners bidrag til en utvidet forståelse av menneskets vesen."

31. januar
Arve Mathisen: "Frihet, skjebne eller tilfeldighet. Om karma og reinkarnasjon."

7. februar
Kaj Skagen: "Flukten fra mysteriet. Jens Bjørneboe og antroposfien."

Temaet forstettes på seminaret lørdag 10. februar. Se under.

14. februar
Svein-Åke Lorentsson: "Antroposofi og religion."

28. februar
Niels Magnus Bugge: "Norske forfattere og deres forhold til antroposofien."

6. mars
Peter Normann Waage: "Ideer til et annerledes samfunn. Om Rudolf Steiners tregrening."

13. mars
Peder Christian Kjerschow: "Tenkningen som deltagelse."

20. mars
Debattkveld.

Lørdags-semiarer

I tilknytning til studiekveldene arrangeres på Berle to frittstående lørdags-seminarer.

Lørdag 10. februar, kl. 10 (Avslutningspunktet er åpent.)
Kaj Skagen: Dagmennesket og nattmennesket. Om jeg-begrepet hos Rudolf Steiner.

Lørdag 16. mars, kl. 10-15
Hans-Jørgen Høinæs: Klarsyn-syndromet.

En kritisk gjennomgang av fenomenet clairvoyance. Fra atavisme, kanalisering, New-Age-metoder frem til Rudolf Steiners begreper om "naturlig klarsyn" og moderne åndsforskning.

Deltageravgift for hvert av seminarene er kr. 150,-