Site menu:

Siste nytt:

 

31. august, 2014:
Programmet for Forum Berles foredrag for høsten 2013 er lagt ut.

 

4. september, 2013:
Programmet for Forum Berles foredrag for høsten 2013 er lagt ut.

 

2. april, 2013:
Programmet for Forum Berles foredrag for våren 2013 er lagt ut.

 

19. august, 2011:
Programmet for Forum Berles foredrag for høsten 2011 er lagt ut.

Til artiklene »

 

10. juli, 2011:
Flere nye artikler fra boken "Liv laga" lagt ut.

Til artiklene »

3. juli, 2011:
Artikler fra boken "Liv laga" gjøres tilgjengelig på Forum Berles nettsider.

Til artiklene »

 

6. juni, 2010:
Fire nye artikler av Kaj Skagen er lagt ut.

Til artiklene »8. september, 2009:
Artikkelen "Fra estetiske erfaringer til kunnskap - fra Steinerskolens pedagogikk" av Guttorm Fløistad lagt ut.

Til artikkelen »7. september, 2009:
Artikkelen "Nietzsche - i kamp mot sin tid" av Trond Berg Eriksen lagt ut.

Til artikkelen »5. september, 2009:
Artikkelen "Hva kan vi vite?" av Anders Lindseth er tilgjengelig.

Til artikkelen »4. september, 2009:
Peter Normann Waage om Rudolf Steiner og etisk individualisme.

Til artikkelen »10. januar, 2008:
Ny artikkel av Trond Berg Erikson om Rudolf Steiner og Nietzsche-Arkivet.

Til artikkelen »2. januar, 2008:
Programmet for vinteren 2008 er klart.

Til kursoversikten »

 

Arkiv:

Forum Berle har vært aktivt i 10 år. Følgende liste er snarveier til en oversikt over programmet for de for de forskjellige årene:

 

Lenker:

 

 

Kontakt Forum Berle:

Generell informasjon:
Cato Schiøtz
epost: cato.schiotz@schjodt.no
tlf: 90 59 94 76

Sist oppdatert :

4. september 2013.

 

Foredrag høsten 2016

Dr. philos. Henrik Holm: Rudolf Steiner tolker Thomas Aquinas

Katolske perspektiver

Torsdag 20. oktober  kl 19.30

Litteraturhuset, Kverneland

Pris: kr 100 

Henrik Holm, født 1980. Katolikk med teologisk embetseksamen fra Basel i 2006. Doktorgrad om Joseph Pieper  i 2010. Ansatt ved Musikkhøyskolen i Oslo, hvor han er i ferd med å avslutte en ny doktorgrad om den tyske komponisten og dirigenten Wilhelm  Furtwängler.

Arrangør: Forum Berle og Antroposofisk Selskap

 

Kaj Skagen: Rudolf Steiners utvikling mellom 1884-1902

Kontinuitet eller brudd?

Torsdag 10. november kl 19.30

Amalie Skram

Pris kr 100

Kaj Skagen, født 1948. Forfatter med et omfattende skjønnlitterært og faglitterært forfatterskap.  Han er freelance og skriver regelmessige kronikker i Dag og Tid. Han mottok i 2015 både Thorleif Dahls minnepris  (fra Det norske akademi for språk og litteratur) og Klassekampens Neshornpris.
Hans siste utgivelse Morgen ved midnatt fra 2015 er en monumental biografi over Rudolf Steiner (1861-1865).

Arrangør: Forum Berle og Antroposofisk Selskap

 

Dr. philos Hans Kolstad: Hva kan vi vite?

Rudolf  Steiners erkjennelsesteori – betydning og aktualitet

Torsdag 24. november kl 19.30

Amalie Skram

Pris: kr 100

Hans Kolstad, født 1952 er filosof med eksamen fra universitetet i Strasbourg i 1984. Han ble Dr. philos i 1966 med en avhandling om intuisjonsbegrepet hos Henri Bergson og har et omfattende filosofisk forfatterskap.

Han har bl a utgitt Filosofiens gåter og antroposofiens bidrag til svar i 2013 og artikkelen "Filosofiske grunnbegreper hos Henri Bergson  og Rudolf Steiner", trykt i Terje Sparby (red): Rudolf Steiner som filosof, 2013.

Arrangør: Forum Berle og Antroposofisk Selskap 

Foredrag våren 2016

Rudolf Steiner og antroposofien

Forum Berle og Antroposofisk Selskap arrangerer fire foredragsserier på Litteraturhuset i Oslo med foredrag av Cato Schiøtz:

11. februar 2016: Hva er antroposofi?

10. mars 2016: Rudolf Steiners biografi og livsverk

14. april 2016: Rudolf Steiner og Norge

12. mai 2016: Antroposofi og kristendom

Alle kvelder kl 19.30. Entré kr 75. De tre første foredragene vil bli holdt i Amalie Skram - det siste i Nedja.

 

Foredrag høsten 2015

Biografi om Rudolf Steiner

Forelesning ved Arild Linneberg, Torsdag 8. oktober kl. 1930

Sted: Litteraturhuset, Nedjma

Inngang: 75,-

I forlengelsen av møtet om samme bok 1. oktober, der Hans Kolstad gjorde en lesning av Kaj Skagens Steiner-biografi Morgen ved midnatt, vil professor dr.philos. Arild Linneberg supplere dette foredraget med «å anmelde» boken ut fra sitt litterære ståsted.

 

Forelesning ved Hans Kolstad, Torsdag 1. oktober kl. 1930.

Sted: Litteraturhuset, Amalie Skram

Inngang: 75,-

Kaj Skagens monumentale Steiner-biografi Morgen ved midnatt på snaue tusen sider har vakt oppsikt og resultert i en omfattende debatt. Hans Kolstad vil denne kvelden gi oss en lengre muntlig «anmeldelse» med hovedvekt på å behandle de filosofiske og eksistensielle spørsmål som Skagen drøfter.

 

Høsten 2015

Forum Berle arrangerer følgende foredrag. Alle foredragene finner sted i Litteraturhuset i Oslo.


2. oktober kl 19.30, Amalie Skram:

Med hvilken rett kan antroposofien betegnes som vitenskapelig
Hans Kolstad

Kolstad er filosof med bakgrunn i den europeiske kontinentalfilosof og med doktorgrad fra Universitetet i Strasbourg i 1984. Han ble doktor philos ved Universitetet i Oslo på en avhandling om tids- og intuisjonsbegrepet hos Henri Bergson. Kolstad har utgitt bøker om forskjellige filosofiske emner, har oversatt og kommentert verker av bl.a. Descartes, Voltaire, Rousseau og Bergson, og har vrt redaktør for den første norske utgivelsen av Platons samlede verker.

I foredraget tar han opp et kontroversielt tema om vitenskapsbegrepet utenfor naturvitenskapen.

Kr 75 –  Amalie Skram.

 

16. oktober kl 19.30, Nedjma:

Filosofiens gåter og Ånden i filosofien. Om Rudolf Steiners forbindelse med europeisk filosofihistorie
Henrik Holm

Holm er utdannet musiker, teolog og filosof. Han studerte ved Kunst-universitetet og Humholdt-universitetet i Berlin og avla sin doktorgrad i filosofi ved Teknisk universitet Dresden i 2010. Etter det arbeidet han som dosent i kirkehistorie og filosofihistorie ved Universitetet i Rostock.

I foredraget vil han ta utgangspunkt i Rudolf Steiners filosofihistoriske verk, Filosofiens gåter fra 1914.

Entré kr 75.

 

30. oktober kl 19.30, Amalie Skram:

Rudolf Steiner og 1st verdenskrig. Perspektiver på skulte maktstrukturer ved begynnelsen av det 20. århundre
Karl Milton Hartveit

Karl Milton Hartveit, født 1948, har i over 40 år vært opptatt av de okkulte bevegelsers historie, og han har studert psykologi, religionshistorie, gresk og historie med Jung og Alkemi som spesialemner innen psykologi og Phytagoras i gresk. På 70-tallet hadde han et lengre studieopphold i India og i Israel. Hans forfatterskap inkluderer bl.a. Den okkulte løsning fra 1988, De skjulte brødre fra 1993 og Jakten på det hellige  fra 1999.

Hartveit er lærer ved Steinerskolen i Bergen, og har tidligere bl.a. vært redaksjonsmedlem i tidsskriftet Arken

Entré kr 75.

 

27. november kl 19.30, Amalie Skram:

Den unge Rudolf Steiner
Kaj Skagen

Kaj Skagen vil i oktober utgi Steiner-biografien Morgen ved midnatt på Vidarforlaget, som representerer en omfattende biografi om den unge Rudolf Steiner som dekker perioden 1861-1902.

Skagen har bl.a. undersøkt hvilken kontinuitet det er med hensyn til Steiners indre biografi i denne perioden.

Thomas Hylland Eriksen vil intervjuet Skagen om innholdet av boken og andre spørsmål som oppstår i forlengelsen av biografien.

Entré kr 100.